Nacházíte se zde: Úvod Povídání s hvězdami Měsíční předpověď, co nám hvězdy říkají Čtení z akášické kroniky – záznamů paměti Vaší duše ♥

Čtení z akášické kroniky – záznamů paměti Vaší duše ♥

Autor: v Čtvrtek 26.11.2015 14:24:28 |

Každý okamžik našeho života je krásný a je něčím výjimečný, protože při procesu inkarnace na svět přicházíme s karmickým úkolem :-)  Karma je součástí inkarnace a ukazuje na příčiny z minulých životů a na následky, které si sebou duše přináší jako součást lekce, zkoušky a tím osudem daného prožitku, kterým má projít. Duše prožívá a podstupuje lekce tak dlouho, dokud nepochopí a nepřijme příčinu, proč se jí lekce restartují – stále dokola dějí. Jedině s pochopením příčin a následků může dojít k vyléčení a k odpuštění. K současné karmické situaci se vztahuje i dharma. Dharma zobrazuje životní úkol a plán duše, co má duše splnit, co má rozvíjet a na jakém úkolu má pracovat :-) V přirovnání s astrologií, která je oknem do mapy života každého člověka, jsou zobrazeny karmické uzle. Jedním z nich je sestupný, jižní karmický uzel, který přesně popisuje karmické lekce a zatížení duše, co se s inkarnací dále přenáší do současnosti ;-) V protilehlém znamení se nachází vzestupný, severní karmický uzel. Vzestupný karmický uzel ukazuje plán duše a životní úkol, na kterém má člověk pracovat. Když soustředíme svou životní sílu a energii do sestupného karmického uzle a nechceme dané příčiny přijmout, pochopit a vyléčit, pak  nechceme svůj dosavadní styl života a myšlení opustit. Tím nic nevyléčíme a nic nového nezískáme a lekce se opakují. Pak  dharma – vzestupný karmický uzel a plán duše zůstane v tomto životě nenaplněn. 

Když Slunce zapadá a odchází za obzor, vychází Luna na noční oblohu. A když se Luna s východem Slunce ukládá ke spánku, je to stejné, jako s naším životem. Naše vědomí je propojené s posvátnou knihou života, ve které jsou uchovány záznamy každé duše. V životě, v posmrtném životě a ve znovuzrození každá bytost dosahuje určitého stupně poznání, které rozšiřuje její vědomí. Kráčíme směrem k vrcholkům hor, oblaka nám plují nad hlavou a naše mysl se vrací do dětství … Naše duše se rozhlíží s otázkou a hledá odpověď, proč zrovna ona kráčí tou cestou karmy a prochází lekcí nelehkou ? Při čtení záznamů Vaší duše, záznamů, které jsou poselstvím a rukopisem životů minulých, se ve vzpomínkách setkáváte se svými předky, s dušemi blízkých, kteří už tady nejsou s Vámi, s příběhy, se zátěží rodové linie… Při čtení Akášických záznamů Vaší duše Vám prostřednictvím průvodců božího světla a lásky předávám informace mluveným slovem :-P  Channeling Vás osloví tím, že při přenosu informací a bytostí, které k Vám přes mne promlouvají, pociťujete úlevu, něhu, léčení s otevřením srdce, emoce a mnohdy slzy, které stékají po Vaší tváři :-P Channeling předávám formou mluveného slova, které nahrávám na CD a které si sebou na památku odnesete :-D Cena za sezení včetně nahrávky channelingu na CD je 1000 korun. V lásce a úctě Vaše astroložka a kartářka Jitka.  Kontakt