Nacházíte se zde: Úvod Povídání s hvězdami Vládnoucí planety

Vládnoucí planety

Autor: v Úterý 27.11.2012 19:54:10 |

Dny v týdnu nám pojmenovali podle planet na obloze už staří Římané, kteří hluboce věřili v ochránce. Byli přesvědčeni, že každý, kdo se narodí v určitý den, dostane do vínku povahu a ochranu určité planety a stane se vpravdě jejím „dítětem”. Pondělí náleželo Měsíci a sličná tvář odkazovala k bledé pleti, stříbřité jako měsíční svit. Úterý bývalo spojováno s Marsem, planetou nesoucí jméno boha války, jehož si Římané cenili pro jeho atletickou krásu a statečnost. Středu pak spojovali s Merkurem a dítě, jež „nese tíhu strázní” přejímalo bystrý úsudek i nervní sklon této planety přidělávat si starosti. Čtvrtek náležel Jupiterovi – planetě dlouhých cest a velkolepých dobrodružství. Pátek byl dnem Venuše, planety lásky, což dnes připomíná anglické rčení „Díky Bohu, je pátek”. Sobota náležela Saturnu, planetě usilovné práce a disciplíny. Neděle byla dnem Slunce a všichni víme, že každý, o kom se říká, že má slunečnou povahu, by měl být vždy pln radosti a optimismu. Berte planetu svého zrození jako jakéhosi rádce, ochránce, domovský přístav i anděla strážného, a považujte vládnoucí planetu za svého osobního průvodce v nádherném a tvůrčím souručenství s „vyšší” mocí tam na nebesích. Jak nahoře, tak i dole.

Dítě, co v pondělí se narodí, sličnou tvářičkou tě okouzlí. Úterní zas laskavostí září, středeční pak nese tíhu strázní. To ze čtvrtka se na daleké cesty vydá, páteční zas miluje a dává, sobotní svůj úhor těžce obdělává. Však těm, co ve svátek narozeny, krása, moudrost, dobrota a veselí přisouzeny.

Za dávných časů nemohli králové ani pomyslet, že by šli do války, aniž by se poradili s hvězdami. A když se lékař dozvěděl, že jeho pacient onemocněl, ihned se zajímal o postavení hvězd, aby stanovil diagnózu a mohl rozhodnout o léčbě. Dnes se lidé mnohem častěji než s planetami identifikují se znamením zvěrokruhu. Každý z nás se však narodil pod vládou určité planety.

Vládnoucí planeta je vaším nebeským průvodcem, který vám pomáhá hledat cestu labyrintem života i mezilidských vztahů. Na rozdíl od statických znamení zvěrokruhu jsou planety neustále v pohybu a mění se stejně jako my. Většina lidí je proto směsicí planetárních energií. Někteří zrozenci budou mít vládnoucí planety dvě. Starověcí astrologové jich totiž znali pouze sedm, a když byly později objeveny Uran, Neptun a Pluto, byly přiřazeni ke starším „tradičním” planetám – počínaje tou nevzdálenější Saturnem směrem zpět ke Slunci.

Pokud jste se narodili pod vládou Uranu, jste jedněmi z mála lidí, kteří mají dvě vládnoucí planety ! Jste nejen dětmi Uranu, ale i dětmi Saturnu. Uran, jako planeta změn a revoluce je vaše vládnoucí planeta. Narodili jste se jiní, rádi plavete proti proudu. Uran vnáší do věcí všemožné nepředvídatelné prvky. Bývá spojován s náhlými výkyvy, překvapivými výpadky, zvraty osudu a vítězstvími na poslední chvíli.

Jste-li dítětem Neptuna, pak jste jedním z mála lidí, kteří mají dvě planety svého zrození! Jste nejen zrozencem Neptuna, ale i Jupitera. To, co světu ukazujete, je pouze nekonečně malá částečka toho, kým ve skutečnosti jste. Pokud lidé říkají, že vypadáte, jako byste bloudili kdesi mimo tento svět v nějaké snové říši, pak nevědí nic. Vy nebloudíte v říši snů. Vy se touláte celým vesmírem snů. Váš vnitřní život je tak bohatý a fascinující, že se není co divit, když jste spíše tam než tady. A kdyby to, co vidíte vy, mohli vidět i ostatní, je dost pravděpodobné, že by se k vám připojili a ponořili se do snu také.

Jste-li dítětem Pluta, patříte k nemnoha lidem, kteří mají dvě vládnoucí planety! Jste nejen zrozencem Pluta, ale i dítětem Marsu. Mnozí lidé mají pocit, že jejich skutečná povaha je skryta hluboko v jejich nitru. Navštěvují různé semináře, věnují se duchovním cvičením nebo dodržují nějakou životosprávu, to vše v naději, že naváží spojení se svým já. Víte, že ve vás cosi je a nutí vás to vést plnohodnotný a činorodý život. Ten však není dílem správných návyků a zdravého životního stylu. Ve vašem duševním vývoji hraje aktivní roli krize. Pluto je planetou velkých zkoušek a pozoruhodných proměn, které z nich vzejdou. A vy, jako dítě Pluta budete chránit to, co je ve vás, a vždy neúnavně půjdete za tím, kým je vám souzeno být.

Pluto byl objeven v roce 1930, přesně uprostřed mezi začátkem I. a koncem II. světové války. Dne 25.8.2006 astronomové usoudili, že Pluto nesplňuje parametry planety a tuto planetu vyškrtli ze sluneční soustavy. A co vyškrtnutí Pluta přineslo astrologii? Vůbec nic, protože je to čistě astronomický problém, který se nedotýká astrologie.

Dítě Slunce

Jste charismatičtí a strhující a vyzařujete tolik energie, že jsou k Vám lidé přitahováni. Jako dítě Slunce, zdroje žáru a světla, máte přirozenou schopnost šířit radost a nadšení. Jste činorodí a rádi pozitivně ovlivňujete životy ostatních.

Dítě Měsíce

Vaší přirozeností je sytit a pečovat. Jste velice citlivé osobnosti a dokud máte zabezpečeny základní životní potřeby, víte, že nemůže být zle. Jako dítě Měsíce přirozeně tíhněte k bezpečí domova a domácího krbu.

Dítě Merkuru

Děti Merkuru jsou bystré. Mluvíte rychle, pohotově uvažujete, nápaditě se oblékáte. Vaše mysl při konverzaci pádí kdesi daleko vpředu. Poněvadž máte po ruce vždy spousty teorií a nápadů, nečiní Vám nejmenší problém pustit jedno z hlavy a soustředit se na druhé. Ze všeho nejraději si ale cvičíte mozek a přicházíte na kloub záhadám.

Dítě Venuše

Vaším největším bohatstvím jsou lidé kolem Vás. Nikdy neděláte nic sami a jen málo lidí dokáže pěstovat vztahy s takovou lehkostí jako Vy. Venuše vládne všemu, co považujeme za hodnotné a krásné. Planeta dostala jméno po bohyni lásky a krásy a krásy si v životě jistě všichni ceníme. Venuše vládne kultuře a tvořivosti.

Dítě Jupitera

Děti Jupitera, Váš život je jedno velké dobrodružství. Nikdy nevíte, co Vás čeká za dalším rohem. Proto se také nemůžete dočkat, jaké další skvělé příležitosti Vám přinese zítřek. Jako dítě Jupitera však víte, že za vším je i cosi vyššího. Máte v povaze snít o nemožném. Vaše láska k objevování všeho nového vstupuje do služeb různých idejí a nových perspektiv. Otevíráte svůj svět. Vaše vládnoucí planeta Vám dala do vínku nepomíjející schopnost žasnout.

Dítě Saturnu

Děti Saturnu žijí pozpátku. Rodíte se staří a každým uplynulým rokem mládnete jak na těle, tak i na duchu. Děti Saturnu vždy platí vysokou cenu. Přesto to nakonec byla Vaše vytrvalost a síla, s nimiž jste dokázali zdolat překážky i protivenství a jež Vás nakonec dovedly k vytouženým úspěchům a přinesly Vám pocit zadostiučinění. Saturn, poslední planeta viditelná pouhým okem, odnepaměti symbolizovala protipól Slunce, nejžhavější a nejjasnější z planet. V představách starověkých lidí byl chladný a vzdálený Saturn pokládán za planetu stáří a zkušeností.

Dítě Marsu

Spoléháte vždy jen sami na sebe. Jste nezávislí, nekompromisní, hrdinští. Vy nejenže spoléháte sami na sebe, ale jste navíc přesvědčeni, že na Vás budou spoléhat i ostatní. Cosi Vás vždy nutí vtrhnout na scénu. Jako dítě Marsu Vás přitahují situace, které svým spádem vyhovují Vaší prudkosti, což je ten důvod, proč neustále prožíváte různé krize. Milujete dramatické dění, v němž vládne napětí a planou vášně. Je-li však v sázce něco opravdu velkého, jednáte soustředěně a s chladnou rozvahou. Inu, Mars je planetou boje a žije z napětí.