Nacházíte se zde: Úvod Povídání s hvězdami Karmické utváření vašich životů

Povídání o karmické cestě vývoje

Autor: v Úterý 27.11.2012 19:58:50 |

Význam slova karma znamená “utváření, uskutečňování přání”. Reinkarnace (znovuzrození) se považuje za výsledek karmy, takže patří dohromady. Každá nově narozená bytost si s sebou přináší nějakou předešlou existenci. Když se živý duch, jiskra světla prolínající každou buňku a každou formu lidského života, neprojeví prostřednictvím vůle v době trvání života, bude nutně potřeba ještě víc času, aby se mohl vyjádřit. A tak vzniká znovuzrození, tzn. nová forma v čase.

Proces inkarnace pak trvá po celý život – není to něco, co se stane při narození, a tím to skončí. Inkarnace je ustavující pohyb duše, při kterém vyšší, jemnější vibrace jsou kontinuálně vyzařovány směrem dolů přes jemnější aurická těla do těl s větší hustotou a nakonec do fyzického těla. Tyto energie jedinec postupně využívá ke svému růstu v průběhu celého života. Tím pro svůj osobní rozvoj získává novou energii a vyšší vědomí. Proces inkarnování je řízen vyšším Já. Vzestupný karmický bod je označován jako severní lunární uzel nebo-li dračí hlava. Sestupný karmický bod je označován jako jižní lunární uzel nebo–li dračí ohon. Severní a jižní uzle se nacházejí vždy v protilehlých znameních zvířetníku. Dračí ohon představuje to, co si bereme jako obsah svého zavadla, když se vydáme na cestu znovuzrození. Dračí hlava symbolizuje vše nové, co můžeme cestou získat. Na co se soustředíme, to roste. Jestliže však těžiště života leží v oblasti spojené s dračím ohonem, kdežto dračí hlava je opomíjena, osobní růst se zpomaluje a nic nového na své cestě nezískáme. Dnešní doba je mimořádná a dává nám šanci plně se transformovat, což však vyžaduje přizpůsobit se novým proudům a energiím. Jakmile dosáhneme určité úrovně růstu, otevřou se nám vyšší úrovně vibrací, energie a vědomí.

Milí čtenáři, již úvodem jsem Vám upřesnila význam slova karma (lunární uzle). Někdy se osa měsíčních uzlů také nazývá osou osudu, nebo-li směřování duše k cíli. Přitom lunární uzel symbolizuje od svého severního bodu duchovně-duševní nebo tvůrčí směr, a od jižního bodu vývoj od duchovního ke hmotnému. Energie severního uzlu tedy lze považovat za duchovně tvůrčí, a ukazuje vyvíjející se duši cestu k jejímu zdokonalení. Severní uzel – dračí hlava, prozrazuje téma současné inkarnace, jejímž prostřednictvím lze zdokonalení dosáhnout. Měsíční uzel však má i astrologický význam vazby a spojení. V astrologickém lékařství vyjadřuje tkáně, šlachy, chrupavky, tedy vše, co má nějakou pojivou funkci. V lidském životě symbolicky zastupuje všechny druhy vztahů a naznačuje, se kterými lidmi, situacemi nebo tématy se chceme spojovat. A proto se sestupný lunární uzel – dračí ocas považuje v partnerském horoskopu za ukazatele karmických vztahů. Také nazýváme tuto vazbu – starých nedoplatků a dluhů z minulého života. Stoupající měsíční uzel – dračí hlava, vyzývá člověka, aby se vyvíjel určitým směrem podle postavení znamení a domů. Dokážeme-li svou energii řídit tímto směrem, posilujeme svou duchovní sílu a schopnost rozpoznat smysl a význam tohoto života a podle toho ho realizovat. Velmi důležitá doba je polovina měsíčního cyklu, tedy 9, 28, 46, 64 a 82 let a znamená setkání obíhající osy lunárních uzlů s jižním uzlem horoskopu. V této době máme možnost si uvědomit chyby minulosti, nevyužité šance a možnosti. Je důležité získat v této fázi přístup k hlubším a dosud neznámým vrstvám své osobnosti, jakož i novou energii a podněty k utváření nové budoucnosti, kdy dojde k závažným událostem a změnám.