Nacházíte se zde: Úvod Povídání s hvězdami Osudová čísla

Význam osudových čísel ve Vašem životě

Autor: v Pondělí 26.11.2012 15:26:39 |

Kdybych měl znovu začít svůj život, přál bych si, aby byl úplně stejný, jako je nyní – jenom bych o trochu víc otevřel oči. Jules Renard

1. Kreativita a sebedůvěra

Zrozenci, jejichž smysl života je určován jedničkou, jsou zde proto, aby do světa vnesli pozitivní tvořivou energii.

2. Spolupráce a rovnováha

Zrozenci, jejichž smysl života je určován dvojkou, jsou zde proto, aby si objasnili, kde je hranice jejich zodpovědnosti, a naučili se spolupracovat s ostatními v duchu harmonie, rovnováhy a vzájemné podpory.

3. Vyjádření a citlivost

Zrozenci, jejichž smysl života je určován trojkou, jsou zde proto, aby zužitkovali svou emociální vnímavost způsobem, který vnese do světa jejich pozitivní, upřímné sebevyjadřování.

4. Stabilita a postup

Zrozenci, jejichž smysl života je určován čtyřkou, jsou zde proto, aby dosáhli stability a bezpečí tím, že směřujíce k vybraným cílům se budou trpělivě řídit určitým postupem.

5. Svoboda a kázeň

Zrozenci, jejichž smysl života je určován pětkou, jsou zde proto, aby prostřednictvím kázně, soustředění a hlubin zkušenosti nalezli svou vnitřní svobodu.

6. Představa a přijetí

Zrozenci, jejichž smysl života je určován šestkou, jsou zde proto, aby sladili své nejušlechtilejší ideály s praktickou skutečností a aby prostřednictvím rozšířené představy o vrozené dokonalosti světa přijali sami sebe, svůj svět a současnou chvíli.

7. Důvěra a otevřenost

Zrozenci, jejichž smysl života je určován sedmičkou, jsou zde proto, aby uvěřili světlu neboli Duchu, který v nich i ostatních plane, a životu v jeho vývoji, takže se budou moci cítit bezpečně, že se otevřou a podělí se se světem o svou vnitřní krásu.

8. Hojnost a moc

Zrozenci, jejichž smysl života je určován osmičkou, jsou zde proto, aby pracovali s hojností, mocí a uznáním a aby svůj úspěch dali do služeb obecného blaha.

9. Celistvost a moudrost

Zrozenci, jejichž smysl života je určován číslem devět, jsou zde proto, aby žili v souladu se svou nejvyšší celistvostí, aby vyrovnali svůj život s intuitivní moudrostí svého srdce a aby ostatní inspirovali svým příkladem.

0. Vnitřní dary

Nula v sobě nezahrnuje smysl života jako takový, spíše poukazuje na vnitřní dary či potenciální zdroje.

Jak vypočítat Vaše osudové číslo