Nacházíte se zde: Úvod Povídání s hvězdami Astrologické domy Jednotlivé astrologické domy

Jednotlivé astrologické domy

Autor: v Úterý 27.11.2012 19:57:07 |

1. dům – osobnost

Začíná ascendentem a vypovídá o charakteru člověka, jakým způsobem projevuje svoji identitu.

2. dům – finance

Vypovídá o majetku a hodnotách, kterých si člověk cení a které může zužitkovat, aby dosáhl hmotné jistoty.

3. dům – komunikace a myšlení

Blízké okolí, pokrevní pouto, studium, krátké cesty.

4. dům – IC (hlubina nebe)

Původ rodiny – rodič, domov, jakou si vytváří člověk svoji vlastní rodinu a poměry na stáří.

5. dům – tajná komnata

Děti, tvořivost, koníčky a milostná dobrodružství – lásky.

6. dům – potřeby života

Zaměstnání, práce, zdraví, služba ostatním.

7. dům – partnerství

Začíná descendentem a vypovídá o partnerských vztazích, o manželství, obchodní partnerství, mezilidské vztahy, soudní spory.

8. dům – co s druhými člověk sdílí

Dědictví, počátek a konec, smrt a znovuzrození, transformace.

9. dům – daleké cesty, cizina, vyšší vzdělání a filozofie, náboženství a víra.

Hledání moudrosti.

10. dům – MC (střed nebe)

Co dávám společnosti – sociální postavení ve společnosti, kariéra, úspěch, životní ambice, jeden z rodičů.

11. dům – přátelství

Přátelé, společníci, příznivci, naděje a ideály, tajná přání.

12. dům – životní zkoušky

Překračování hranic individuální existence. Nevědomí, omezení, chronické nemoci, pobyt v odloučení, nemocnice nebo vězení. Střet mezi potřebami ega a duchovním směřováním.