Nacházíte se zde: Úvod Povídání s Lunou Stránka 2

Povídání s Lunou

Autor: v Úterý 27.11.2012 20:42:00 |

V neděli, dne 13. října 2019 přichází úplněk do ohnivého znamení Berana.

Autor: v Neděle 13.10.2019 17:24:19 |

Krásný nedělní a úplňkový den miláčkové. V neděli, dne 13. října roku 2019 ve 23 hodin a 10 minut letního času vrcholí úplněk v ohnivém a kardinálním znamení Berana a vládcem Berana je planeta Mars. Potřebujeme čas a pevnou vůli, abychom dospěli k rozhodnutí.

Každým měsícem v roce dosahuje Luna ozářeného plného kruhu a stojí v opozici na Slunce a mluvíme tak o úplňku. Po úplňku se každodenně po dobu 14 dnů kotouč Měsíce zmenšuje, až dochází ke konjunkci Luny a Slunce v téže znamení a tato konjunkce obou Světel je pojmenována novoluním. Beran ovládá hlavu, obě mozkové hemisféry, všechny orgány uvnitř hlavy, to znamená mozek, pak oči, tranzové stavy, například hypnózu, hlubinné regresní terapie, záhadné síly podvědomí a životní sílu.

Luna je na 20 stupni Berana a v protilehlém znamení jsou Váhy, ve kterých se na 20 stupni nachází Slunce. Luna v Beranu je postavená v kvadratuře na Pluta, který je na 20 stupni v zemském znamení Kozoroha. Slunce ve Váhách je v kvadratuře na Pluta a Saturna do zemského znamení  Kozoroha.

Mars, který Luně v úplňku ve znamení Berana vládne, se nachází ve Váhách. Když jsou planety v kvadratuře, což je dynamický aspekt, jsou mezi sebou v konfliktu a krize řešíme a překonáváme je. Saturn v kvadratuře na Slunce – tento aspekt prozrazuje  otcovský model, či smutek po otci, smutek ze ztráty otce, nebo partnera, zároveň nás vede na cestu sebekontroly a odpovědnosti.

Slunce je ve Váhách v pádu a Mars ve Váhách ve zničení. Planetární energie Jupitera ve Střelci v kvadratuře na Neptuna do Ryb jsou motivovány citem, kdy se snažíme získat kontrolu nad vlastními citovými pohnutkami. Zároveň nám krásná planeta Jupiter stojí ve Střelci v sextilu a působí na Slunce do Vah, Jupiter je velký a úžasný životní optimista, je planetou, která je nakloněna štěstí, blahobytu a zdraví, proto dochází k opětovnému uzdravení.

Ve Vahách má Mars potřebu bojovat za pravdu a spravedlnost. A protože úplněk v Beranu je otevřený výzvám, společenství a lidstvo prochází obrovskou vlnou transformace, naše chápání je intuitivní a náš duch otevřený. Chceme se opírat o rodinné hodnoty, vybudovat a chránit rodinu a domovy. Vymaňujeme se z pekla vztahů, krizových situací, nebo ze závislosti povolání. V přímém směru Pluta společně a snáze překonáváme pocity viny a zvládáme krize. Pluto je spjat s kolektivem. V období úplňku nám planetární konstelace přinášejí jak sílu, tak citovou slabost, vyčerpání a zase obnovu.

Může jít i o špatný vztah k našemu Já a k našemu tělu. Mars ve Vahách zároveň formuje milostné vztahy a náruživou přitažlivost k druhému pohlaví, tak zvaně otevírá alchymii lásky, vášně, sexu. Tento planetární charakterový rys je vystupňován jednak oblíbeností ve veřejném životě, nebo v umělecké sféře, na straně druhé v milostných vztazích a aférkách zpečetí a završí průchod labyrintem do závěrečného konce. Mars ve 3 domě dává náchylnost k hromadným nehodám na krátkých cestách.

Retrográdní Neptun je postavený v konjunkci s Černou lunou v Rybách. Neptun je superpomalá planeta a ovládá prožitky, sny, intuici, mimosmyslové vnímání a mystično. Neptun se vztahuje k psychické labilitě. Pod vlivem retrográdního Neptuna prožíváme svou představivost mnohonásobně více a prožíváme jí jako skutečnost. Proto si obrazně řečeno říkáme … Sním, anebo bdím ? Co je pravda a co je iluze ? V konjunkci Neptuna s Černou lunou prožíváme svou minulost, vybavují se nám vzpomínky z minulých životů, nebo vzpomínky současného života, co se stalo v minulosti. Černá luna čistí a uzavírá jednu etapu života. Jestli máte pocit, že se ve své existenci ztrácíte, máte mdloby, jste nervózní, nebo prožíváte a vnímáme něco, co si nedokážete vysvětlit, pak prožíváte životní zkoušky, nacházíte odpovědi a potřebujete inspiraci v tichu, nebo vnímáte svou izolaci a osamělost. V případě, když máte ve svém horoskopu znamení Ryb na Ascendentu, Středu nebe, Descendentu nebo Hlubině nebe, nebo Slunce a Lunu v Rybách, Neptunovská diagnóza se zesiluje a zasunuté vzpomínky a obrazy života jsou skutečností.

Lovecký úplněk, jak tomuto úplňku říkají indiáni je obdobím, kdy za svitu měsíce podnikají lovy, aby si udělali ještě zásoby před nadcházející zimou. V pondělí, dne 28. října ve 4:31 SEČ vrcholí Novoluní ve Štíru a v úterý, dne 12. listopadu ve 14:35  SEČ vrcholí Úplněk v Býku ( mrazivý úplněk) nebo li bobří úplněk. Přeji vám nádherný a klidný den. V lásce a úctě astroložka Jitka Bártová.

Krásný den miláčkové, vítejte v nabídce služeb. Pro objednání se na sezení do astrologické poradny a věštírny na osobní konzultaci volejte na telefonní číslo do poradny 775 097 667 A otevírací dobu a adresu poradny najdete v odkaze Kontakt Dělám poradenství, výklady horoskopu a věštby z karet, regresní terapie a čtení záznamů duše. Mimo otevírací dobu poradny vás mohu objednat na sezení po skype, po telefonu, nebo mám písemnou poradnu pro konkrétní krátké dotazy Vaše dotazy do poradnyA veškeré informace už najdete v odkazu Ceník a nabídka mých služeb pro vás 

Těším se na vás. S láskou a úctou astroložka Jitka Bártová.

Více...

Povídání o zářijovém úplňku v Rybách a předpověď na druhou polovinu měsíce září 2019.

Autor: v Sobota 14.09.2019 13:00:00 |

Krásný úplňkový den přátelé a miláčkové hvězd  V sobotu dne 14. září roku 2019 v 6 hodin a 35 minut letního času vrcholí dožínkový úplněk v Rybách  Je to úplněk plný citů, emocí a obrazů, které se dostávají z hlubiny duše na povrch. Při dožínkovém úplňku děkujeme všem živlům, jako je země, voda, vzduch a oheň a božstvu, co se nám průběhu roku urodilo a co jsme sklidili za úrodu. Ryby jsou dvanáctým a posledním znamením zvěrokruhu, proto bilancujeme, co nám jaro a léto přineslo, rozjímáme, přemýšlíme, a dáváme si před zimou věci do pořádku. O úplňku v Rybách se vyhýbáme unáhleným závěrům a důležitým rozhodnutím, nepodstupujeme operace, pakliže není operace nutná k záchraně života (to se neptáme, ale jdeme pod skalpel) 

Luna je na 21 stupni Ryb v konjunkci s retrográdním Neptunem na 17 stupni Ryb  Retrográdní Neptun je v Rybách v domicilu a jeho vliv je pronikavě silný, protože je na 17 stupni v kritickém postavení. S Lunou v Rybách máme plodnou fantazii, máme sklony k lenosti a úplněk přináší mediumitu, jako jsou setkání s bytostmi z duchovního a nadpřirozeného světa. Je třeba být ve střehu před opiáty, podvody, manipulací a před nebezpečím, které se skrývá v mediumizmu.  Retrográdní Neptun v konjunkci s úplňkovou Lunou v Rybách působí v kvadratuře na Jupitera do Střelce. Jsme naklonění hudbě  Rovněž lidé spekulují, pokoušejí štěstí v sázkách a ve hře  Planetární konstelace ohlašují poruchy jater a zažívání.  Černá luna je na 14 stupni Ryb. Ryby ovládají slabé a studené nohy, plochá chodidla a prsty na nohou, lymfatický systém, vodnatelnost, chůzi, lupy, které se tvoří v pokožce hlavy a zuby. Odrazem Ryb je Panna a ta ovládá tenké střevo a trávení.

V úplňkový den, dne 14. září vstupuje Merkur a Venuše do Vah. Venuše ve Vahách působí na naše životy příjemně a tak plánujeme svatby, uzavíráme manželství, podepisujeme smlouvy, Venuše Vahách ovlivní náš vztah k estetice a ovlivní naše partnerské vztahy. Venuše je ve Vahách v opozici na retrográdního léčitele Chirona do Berana a rovněž léčí naší naše duše a naše vztahy. Také s Merkurem ve Vahách inklinujeme k umění, hudbě a procházíme soudními procesy. V neděli, dne 22. září začne Merkur ve Vahách působit v kvadratuře na Saturna do Kozoroha a způsobí překážky, nezdary a vynaložené úsilí může být zmařeno. Raději nepodepisujeme a neuzavíráme smlouvy, neinvestujeme finance, tento aspekt, který vede k sobeckosti a k zneužití, potrvá do 25. září. V neděli, dne 23. září v 9:50 letního času vstoupí Slunce do Vah a začne podzimní rovnodennost a astronomický podzim. Ode dne 26. září začíná Merkur působit v kvadratuře na retrográdního Pluta do Kozoroha a po dobu dvou dnů, do 28. září nám začne působit spíše ztrátově. Pluto je nejvzdálenější a nejmenší planetou sluneční soustavy a vládne osmému znamení Štíra, z hlediska karmy může přinést ztráty, úrazy, nehody, kritické střety, anebo odmítnutí.

A dne 30. září začne působit Venuše ve Vahách v kvadratuře na retrográdního Pluta do Kozoroha. Kozoroh je ovládán Saturnem, planetou omezení, učení a vytrvalosti. Probíhá tu evoluce lidstva a evoluce pozemského života, kdy se dostáváme do hloubky vědomých a nevědomých programů a ke kořenům duše, dostáváme se k nejhlubším kořenům inkarnace. Je doba velkých idiotů a je doba velkých mudrců. Citovým tématem je naše vlast, zapuštění kořenů, rodina, obživa jako jídlo a střecha nad hlavou, práce a sociální zabezpečení. Je důležité pochopit, proč jsme syceni informacemi, filosofií, energií a proč si jako potravu do další inkarnace sbíráme životní zkušenosti. V sobotu, dne 28. září ve 20:29 letního času vrcholí Novoluní ve Vahách. A v neděli, dne 13. Října ve 23:10 vrcholí Úplněk v Beranu a říkáme mu Lovecký úplněk. S láskou a úctou přeji krásný úplňkový čas. Astroložka Jitka Bártová 775 097 667

Krásný den miláčkové, vítejte v nabídce služeb. Pro objednání se na sezení do astrologické poradny a věštírny na osobní konzultaci volejte na telefonní číslo do poradny 775 097 667 A otevírací dobu a adresu poradny najdete v odkaze Kontakt Dělám poradenství, výklady horoskopu a věštby z karet, regresní terapie a čtení záznamů duše. Mimo otevírací dobu poradny vás mohu objednat na sezení po skype, po telefonu, nebo mám písemnou poradnu pro konkrétní krátké dotazy Vaše dotazy do poradnyA veškeré informace už najdete v odkazu Ceník a nabídka mých služeb pro vás 

Těším se na vás. S láskou a úctou astroložka Jitka Bártová.

Více...

V neděli, dne 5. května roku 2019 v 0:45 minut letního času začíná Novoluní v zemském znamení Býka.

Autor: v Neděle 05.05.2019 12:12:54 |

Krásný den přátelé a příznivci hvězd :-) Dnešním nedělním dnem, 5. května roku 2019 v 0:45 letního času vrcholí fáze Novoluní se Sluncem a Lunou v zemském a pevném znamení Býka, kterému planeta Venuše vládne :-PHoroskop otvírá tendence a snaží se nás naučit lekcím života, ale v žádném případě nás nenutí, abychom cokoliv konali. Rozhodování, co chceme a co nechceme dělat, vychází z našeho nitra a je svobodnou vůlí každé bytosti.

Karmickou lekcí nabíráme životní zkušenosti a co bude dále, to už závisí na našem nitru a na naší volbě. A tak vám velice ráda předávám myšlenku, když budete pomáhat svým hvězdám, ony budou pomáhat vám :-P Dnešní Novoluní je mimořádné silné. Slunce v konjunkci s Lunou se nachází na čtrnáctém stupni zemského Býka a Venuše, která Býkům vládne, se nachází na sedmnáctém stupni ohnivého znamení Berana. Zatím, co Venuše symbolizuje lásku, krásu a partnerství, pevné znamení Býka symbolizuje hodnoty. Jak vnímáme vlastní hodnotu, což znamená, jak milujeme své tělo a duši, takže jak vnímáme svou duševní krásu, ale pochopitelně i krásu a dokonalost fyzického vzhledu Jak je pro nás nás naše tělesná krása důležitá, abychom oslňovali sebe sami, anebo své okolí ? Venuše je zrcadlem a zrcadlí naše touhy po líbivosti, zároveň nás upozorňuje na sebelásku, abychom milovali nejen tělesný vzhled, ale hlavně duši. Vtělení je dané inkarnací, protože tělo si pro svou duši jako chrám do života vybíráme, abychom prožívali a získávali zkušenosti.

Planetární postavení je při Novoluní harmonické Když bereme na zřetel smyslnou a dráždivou krásu Venuše v ohnivém Beranu a spirituální magnetickou Lunu v konjunkci se životadárným Sluncem v zemském Býku a zároveň v působení harmonického aspektu na Saturna do zemského Kozoroha, pak tento vliv podporuje vytrvalost, houževnatost a blahobyt. Není důležité, kolik peněz vyděláváme, ale jak umíme s finančními prostředky hospodařit, anebo mrhat a ztrácet. V souladu se sebou, jak dokážeme naplnit svou duševní hodnotu, jestli milujeme a přijmeme sebehodnocení, rozmnožujeme životní síly a zvyšujeme vyhlídky na své úspěchy. V jistém smyslu to znamená překonání pocitu nedokonalosti, méněcennosti a nedůvěry k sobě a nabývání zkušeností, abychom se přijímali.

Obě Světla, jako jsou Slunce a Luna prozrazují tendenci, jak máme svou duši a své fyzické tělo rádi. Slunce v Býku je výhodné pro odměny, jakým stylem se dokážeme odměnit, a je výhodné pro finanční úspěchy. Býk ovládá krk, dolní čelist, uši, jazyk, hlasivky a příjemný hlas. Jediné, co nás a náš svět může osvobodit je, když dosáhneme vlády sami nad sebou a budeme vnímat nejenom své hvězdy nad hlavou, ale hlavně budeme vnímat srdeční hvězdu, která je vysílačem nejvyšších záchvěvů lásky, kterou může bytost zachytit. My lidé jsme schopni přijímat a srdcem zachytit světlo, informace i lásku, ale záleží, s kterými bytostmi v určitém věku přicházíme do styku. Dnešní Novoluní nám přináší plodnou představivost, Luna je v Býku v povýšení a její působení je v kladném smyslu velmi příjemné a silné.

Pevné znamení Býka snižuje proměnlivost Luny a je doplněné vytrvalostí, uměním, hudbou, zábavou a všemi věcmi, která nám zkrášlují život. V následujícím měsíci, až do příštího Novoluní, budeme vnímat planetární působení Venuše, která nám symbolizuje lásku. Vychutnávejme si požitky, pochutiny, smyslnost a lásku duše, které nám dnešní Novoluní a májový měsíc přináší. Procházíme obrovskou transformací miláčkové, proto važme si každého okamžiku života, milujte svou duši, milujte svůj život, požitky a tělesnou nedokonalost a buďte stále pozitivně napojeni.

A můžete se podívat do svého životního horoskopu, kde najdete své astrologické domy, které se též nazývají mundánní domy. A ve kterém z vašich dvanácti domů se nachází zemský Býk, tam můžete soustředit svou lásku, srdce a myšlenou posílit svůj nový začátek. Můžete něco nového zrealizovat, plány, aktivitu a prostě něco nového začít. Nov je novým začátkem Pro připomenutí vám přikládám význam jednotlivých domů V astrologii a v horoskopu máme dvanáct mundánních domů, o kterých mluvíme jako o astrologických domech, zkráceně řečeno domech. Domy mají na nás vliv dle svého uspořádání v horoskopu a dle planetárního obsazení. První dům (ascendent) ovládá hmotné tělo, jeho vzhled a duši, čili osobnost. Druhý dům ovládá hmotné věci, jako jsou peníze. Třetí dům ovládá sourozence, sousedy, myšlení, krátké cesty a dopravní prostředky. Čtvrtý dům (IC) ukazuje na rodiče, původ rodiny, pozemky, domy a životní podmínky, ukazuje na vše, co souvisí se zemí. Pátý dům vládne láskám, milostným vztahům, tajným milencům, sexuálním hrátkám, dětem, zábavám, koníčkům a spekulacím. Šestý dům vládne zdraví a práci. Sedmý dům (descendent) vládne manželství, podnikání a partnerství, protivníkům a soudním sporům. Osmý dům je tématem smrti, dědictví, okultních schopností a úrazů. Devátý dům je kultem náboženství a duchovních zážitků, ciziny a dalekých cest, zákonů. Desátý dům (MC) má vliv na rodiče, na sociální postavení ve společnosti, na kariéru a na vládu. Jedenáctý dům ukazuje přátelé, společníky a příznivce, tajná přání, naděje a touhy, také nevlastní děti. Dvanáctý dům vládne minulosti, minulým životům, ale také nepřátelům, pletichám, léčebnám, starostem, či omezením, například ústraní, nemocnice. V lásce a úctě astroložka a vědma Jitka Bártová  775 097 667

Krásný den miláčkové, vítejte v nabídce služeb. Pro objednání se do poradny volejte na telefon 775 097 667  Kontakt Dělám poradenství a výklady horoskopu a karet v mé astrologické poradně a věštírně. Dělám i konzultace a výklady po skype, po telefonu, nebo mám písemnou poradnu na konkrétní krátké dotazy Vaše dotazy do poradnyA veškeré informace už najdete v odkazu Ceník a nabídka mých služeb pro vás 

Jestli se mi chcete objednat na osobní konzultaci, věštění z karet, Akášickou kroniku, což jsou záznamy Vaší duše a na čtení z hvězd Vašeho horoskopu, zavolejte na telefon 775 097 667. Když pracuji, věštím a prostě jsem zaneprázdněná výklady, ozve se Vám příjemný hlas mého skvělého asistenta, který má u sebe diář a objedná Vás ke mne do mojí astrologické poradny. Takže na poradenství a na výklad půjdete pouze ke mne, asistent Vás pouze po telefonu objedná ♥ Kontakt Ale více informací k nabídce a ceník výkladů najdete v odkazu   Ceník a nabídka mých služeb pro vás Těším se na vás. S láskou a úctou astroložka a vědma Jitka Bártová. 

Více...

Pondělní povídání s Lunou ve Střelci, dne 22. dubna 2019.

Autor: v Pondělí 22.04.2019 11:44:34 |

Krásné sváteční pondělí, dne 22. dubna přeji vám všem miláčkové  Venku je letní počasí a sluníčko vybízí na toulky přírodou. Ubývající Luna se prochází ohnivým znamením Střelce a venku je živo a nádherné teplo Jen kachničky nám pro nedostatek vodičky zmizely z potoka a zřejmě vypluly na řeku. Až zaprší, opět se navrátí. Střelec je pohyblivé a ohnivé znamení a jeho doménou je oheň a plod. Střelec působí na stehna, boky, křížovou kost, zadeček, pohyblivost a na játra. Luna je v konjunkci s planetkou Ceres a příznivě působí na Venuši a na Merkura do ohnivého znamení Berana. Luna ve Střelci je známkou obratné a aktivní osobnosti a hvězdy přejí turistice, jízdě na kole, nebo na koni. Příznivé aspekty Luny a Venuše přejí plodnosti, nebo plodné fantazii, ale bezesporu propůjčují šťastnou lásku a šťastné partnerství  No a láska přichází přes transformaci srdíčka. Mějte nádherný den, papa v lásce a úctě astroložka a vědma Jitka Bártová 

Pro objednání se do poradny volejte na telefon 775 097 667  Kontakt Dělám poradenství a výklady horoskopu a karet v mé astrologické poradně a věštírně. Dělám i konzultace a výklady po skype, po telefonu, nebo mám písemnou poradnu na konkrétní krátké dotazy Vaše dotazy do poradnyA veškeré informace už najdete v odkazu Ceník a nabídka mých služeb pro vás 

Jestli se mi chcete objednat na osobní konzultaci, věštění z karet, Akášickou kroniku, což jsou záznamy Vaší duše a na čtení z hvězd Vašeho horoskopu, zavolejte na telefon 775 097 667. Když pracuji, věštím a prostě jsem zaneprázdněná výklady, ozve se Vám příjemný hlas mého skvělého asistenta, který má u sebe diář a objedná Vás ke mne do mojí astrologické poradny. Takže na poradenství a na výklad půjdete pouze ke mne, asistent Vás pouze po telefonu objedná ♥ Kontakt Ale více informací k nabídce a ceník výkladů najdete v odkazu   Ceník a nabídka mých služeb pro vás Těším se na vás. S láskou a úctou astroložka a vědma Jitka Bártová. 

Více...

Ve středu, dne 6. března roku 2019 vrcholí Novoluní v Rybách. Co nám Novoluní přinese ?

Autor: v Úterý 05.03.2019 17:39:45 |

Krásný transformační den s příchodem Novoluní ve vodním znamení Ryb přeji vám všem  Novoluní vrcholí ve středu, dne 6. března roku 2019 v 17 hodin a 7 minut SEČ v planetárním postavení Slunce a Měsíce na 15 stupni Ryb a Neptuna na 16 stupni Ryb. Probíhající Novoluní v sedmém astrologickém domě bude umocněné retrográdním Merkurem, načež sedmý dům je životní úsek, který ovládá našeho nejmilejšího a nejbližšího druha, partnera, manžela, manželku  Zviditelňuje téma vztahů spojených s veřejností, například společníků v podnikání, či soudních vykonavatelů. Pohyblivým Rybám náleží poslední, dvanácté znamení zvěrokruhu a působí tak na duševno, dychtivost a úsilí po poznání duchovnosti, nebo pravdy a mravnosti. Neptun je dominanta Novoluní a může mít na nás vliv až do příštího Novu, které se ohlásí v pátek, dne 5. dubna ve znamení Berana. Neptun v Rybách dává zájem o mimosmyslové vnímání, mystiku, okultní a duchovní schopnosti a vědění, v Neptunu se skrývá medium, anebo naopak uvěznění v bláznovství. Neptun nás může ovlivnit v planetárním působení v konjunkci s Lunou v psychickém znamení Ryb, na straně druhé nás může zdokonalit a uvést v úžas, či v pokušení absolvovat bláznivé skutky (třeba skok padákem, exotickou cestu…) které bychom jinak neudělali  Rovněž Luna v Rybách ovlivňuje naší bujnou fantazii, citlivost a styk s nadpozemskými bytostmi. Luna v Rybách působí na chodidla a lymfatický systém, alkohol, léky, drogy, kofein. Merkur je v Rybách a veškerou pozornost věnuje retrográdnímu času, ve kterém setrvá do 28. března, a rozehrává důležitou úlohu v životě každého člověka. Ryby jsou vodním a okultním znamením a Merkur je planetou myšlenek, slova, ukazuje na naše dorozumívání se s druhými. V Rybách nám harmonicky postavený Merkur propůjčuje hloubku myšlení, léčení vlastních myšlenek a slova, a toto vše se děje v retrográdním zastavení a ohlédnutím se zpět, do minulosti. Retrográdní Merkur přináší melancholii, či procítění vlastních slov, myšlenek, léčení zpěvem, léčení zpíváním manter a zviditelnění všech přetvářek, nebo překážek a přijetí své orientace  Ryby jsou psychické, pohyblivé a náladové vodní znamení a na vodní hladině bude čitelné vše, co má lidstvo v osudu. Lidé odkryjí druhou tvář a poznají sladkou chuť přívětivosti, laskavosti, shovívavosti. Anebo trpkou chuť bláznovství, choromyslnosti a závislosti. Planetární dění může rovněž ovlivnit přípravu dietních jídel  Ryby jsou jako pohyblivé znamení nestálé, takže zkoušky jsou pomíjivé, proto nechme naším životem proplouvat zkušenosti, vnímejme své pocity, vůni duše a zároveň nechme vše dozrát k vrcholu, pak můžeme vyčistit, vyléčit a odinstalovat si negativní, či karmické programy  Ryby jsou pramenem dychtivosti  Nevyjadřují sílu, ale empatii, či snivost. Ryby ukončují zimní cyklus života a vstupem Slunce do ohnivého znamení Berana, dne 20. března v noci, pak přijde jarní rovnodennost a začátek cyklu nového  Ve středu, dne 6. března roku 2019 v 10 hodin přechází planeta Uran do zemského znamení Býka. V Býku setrvá Uran do roku 2026. Takže nám nebeská klenba poskytne změny v pohybu planet. Uran je poznamenaný odlišným chováním, odlišnými názory a svou originalitou, zároveň přináší náhlé změny, zvraty, náhlé zisky, anebo náhlé ztráty, zároveň určité názory a přesvědčení. Býku vládne planeta Venuše a druhé znamení zvěrokruhu. Druhý dům vládne penězům a hodnotám, je ukazatelem co získáme vlastním úsilím, do jisté míry odkrývá způsob, jak se vymaníme a osvobodíme ze starých zvyků a závislostí. Venuše podporuje sebelásku v hodnotách a Uran v Býku naznačuje nejisté finanční poměry, podporuje nejenom zvraty a náhlé změny, ale také podpoří naší intuici. Přeji vám nádherné Novoluní, čas pro sebe, sebelásku a intuitivní cítění pro vše, co vaším životem právě teď prochází. Papa a v lásce a úctě astroložka a vědma Jitka Bártová  775 097 667

Pro objednání do poradny volejte na telefon 775 097 667  Kontakt Dělám i konzultace a výklady po skype, po telefonu, nebo mám písemnou poradnu na konkrétní krátké dotazy Vaše dotazy do poradnyA veškeré informace už najdete v odkazu Ceník a nabídka mých služeb pro vás 

Jestli se mi chcete objednat na osobní konzultaci, věštění z karet, Akášickou kroniku, což jsou záznamy Vaší duše a na čtení z hvězd Vašeho horoskopu, zavolejte na telefon 775 097 667. Když pracuji, věštím a prostě jsem zaneprázdněná výklady, ozve se Vám příjemný hlas mého skvělého asistenta, který má u sebe diář a objedná Vás ke mne do mojí astrologické poradny. Takže na výklad půjdete pouze ke mne, asistent Vás pouze po telefonu objedná ♥ Hledání pomoci v tajemné říši astrologie nás snad nikdy neopustila, protože nevyčerpatelná je studánka tohoto moudrého vědění a poznání hvězd, kdy nás zajímá, co za osud nám vložily sudičky do kolébky a jaké dary můžeme ve svých životech otevřít, anebo co zase můžeme opustit… Chcete se ke mně objednat na výklad tarotových karet, nebo na horoskop a tak poodhalit roušku tajemna vašich životů? ♥ Potřebujete pochopit svůj osud a ukázat cestu, kterou Vám hvězdy zobrazují ? Můžete se ke mně objednat do mojí poradny, když mi zavoláte na telefonní číslo 775 097 667 Kontakt Ale více informací k výkladům a všechny ceny najdete v odkazu   Ceník a nabídka mých služeb pro vás Těším se na vás.

Více...