Nacházíte se zde: Úvod Povídání z křišťálové studánky O svátcích Velikonoce

Velikonoce

Autor: v Sobota 27.03.2010 19:35:24 |

Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské církve, který je spojen s památkou umučení a znovuvzkříšení Ježíše Krista. Proto se o velikonocích zvěstuje, že život zvítězil nad smrtí, láska nad nenávistí a pravda nad lží.

Velikonoce se začínají slavit ve svatém týdnu, který je už započat Květnou nedělí. V letošním roce nám připadla Květná neděle na den 1. dubna. 2012. A podle čeho vzniklo slovo velikonoce? O svátcích byla Ježíšova POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ s učedníky skutečně poslední, protože přicházející pochopové Ježíše svázali, zatkli a odvedli do Jeruzaléma. Poté kněží nechali spoutaného Ježíše odvést k Pontskému Pilátovi, místodržícímu římského císaře v Palestině, který byl nucen dát rozkaz, aby byl Ježíš ukřižován. A tak se stalo. Protože podle zákona nesměla mrtvá těla zůstat na kříži ve sváteční den, bylo dovoleno Josefovi, který byl Ježíšovým stoupencem, tělo sundat, a podle zvyku zavinout do plátna a uložit do připraveného hrobu ve skále. Ale Ježíš před ukřižováním předpověděl své zmrtvýchvstání. A skutečně třetího dne sestoupil z nebe anděl v bělostném rouše a odvalil kámen z hrobu. Ježíšův zázrak zmrtvýchvstání se odehrál v noci ze soboty na neděli. Téhož dne za svítání přišla ke hrobu Marie a Maria Magdalena se dvěma dalšími ženami. Přinášely vonné masti a chtěli pomazat Ježíšovo tělo, ale našly hrob prázdný. Tam se jim zjevili dva andělé a řekli jim, že Kristus vstal z mrtvých. Tato noc se nazývá Velkou nocí a od ní je odvozen i název velikonoce. Tradice klade neděli po Velké noci na první jarní úplněk, kdy slaví svůj velký svátek Pesach i Židé. Od toho dne se Ježíš svým učedníkům zjevoval na různých místech po čtyřicet dní. Čtyřicátého dne se Kristus ukázal apoštolům naposledy. Přikázal jim, aby vyčkali v Jeruzalémě, dokud na ně nesestoupí Duch svatý. Pak je vyvedl na Olivovou horu, požehnal jim a před jejich zraky se ve stříbrném oblaku vznesl do nebes. Ve velikonočním období se nosí bílá barva – barva světla, která je erbem čistoty a znovuzrození. Dne 1. dubna – Květná neděle, dne 6. dubna – Velký pátek, dne 7. dubna – Bílá sobota, v neděli, dne 8. dubna – Boží hod Velikonoční; ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ a v pondělí Velikonoční pondělí.

Krásné svátky jara v roce 2012 a láskyplné Velikonoce všem svým klientům a čtenářům přeje s láskou

Jitka Bártová.