Nacházíte se zde: Úvod Povídání z křišťálové studánky O svátcích Tři králové.

Tři králové.

Autor: v Sobota 02.01.2010 19:57:06 |

Zářicí hvězdu, která vzplála na nebesích v čase Ježíškova narození neviděli pouze pastýři, ale za jejím svitem se vydali i tři mudrcové z Východu, kteří se chtěli poklonit nově zrozenému králi Izraele. Když konečně došli do Betléma a nalezli skrovný příbytek, v němž se zdržovala Maria s Ježíškem a Josefem, s úctou poklekli před děťátkem a složili k jeho nohám své dary. Zlato, jako hold královské důstojnosti, kadidlo, jímž chtěli uctít jeho božský původ a vonnou myrhu – koření, které se používalo k balzamování nebožtíků, jako připomínku proroctví, že toto děťátko má svým utrpením vykoupit lidstvo. Z biblických mudrců se stali sv. tři králové a byla jim dána jména Kašpar, Melichar a Baltazar a později Baltazara začali malíři zobrazovat jako černocha.

Tak jako každým rokem, tak i v letošním roce ve středu, dne 6. ledna 2010 začíná masopustní období a svátek, ve kterém opěvujeme příchod sv. tří králů, nesoucí jména Kašpar, Melichar a Baltazar. V katolických zemích se o svátku Zjevení Páně (dne 6. ledna) píše posvěcenou křídou na dveře domů a chlévů zkratkaK†M†B†jako formule požehnání a vykládá se jako iniciály tří králů. Christus mansionem benedicat – Kristus, ať obydlí žehná po celý rok a proto se za třetí křížek píše i letopočet. Tři křížky symbolizují nejsvětější trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého.