Nacházíte se zde: Úvod Povídání z křišťálové studánky O svátcích Svátek zamilovaných a legenda svatého Valentina.

Svátek zamilovaných a legenda svatého Valentina.

Autor: v Neděle 14.02.2010 10:15:20 |

Každoročně, dne 14. února slavíme svátek zamilovaných:o) A jak vlastně vznikla tato tradice, kdy se na den svatého Valentina vyměňují poselství lásky?

Za dávných časů, v dobách raného křesťanství a za vlády římského císaře Claudiuse žil muž, který byl svou vírou oddán Kristu a tento muž se jmenoval Valentinus – Valentin. Římský císař Claudius vyhlásil, že vyznávání křesťanské víry je zločinem, který se musí potrestat smrtí.

Valentin, který byl svou vírou oddán Bohu, tajně oddal dva mladé a zamilované lidi, kteří svou lásku skrývali, protože se milovali proti vůli rodičů. A tak stihl Valentina trest za to, že se protivil císařově vůli a Valentin byl uvězněn a odsouzen na smrt.

A co dále vypráví legenda? V posledních týdnech Valentinova života přivedl žálářník do Valentinovy cely svou slepou dceru Julii. Prosil a naléhal na Valentina, aby vyléčil její slepotu a ten dal žalářníkovi slovo, že udělá vše, aby Julii pomohl. Celý dlouhý čas svým vyprávěním o Ježíšovi učil Julii, ale vyléčit její slepotu se mu nepodařilo…Až v předvečer své smrti Valentin napsal Julii dopis, ve kterém se s ní rozloučil a nabádal ji, aby zůstala věrná víře, kterou ji naučil a také zachovala věrnost Bohu. Dne 14. února popravili Valentina v blízkosti brány, která později na jeho památku dostala jméno Porta Valentini.

Když zarmoucená Julia otevřela dopis, který byl nadepsán “Od tvého Valentina”, stal se zázrak a její slepota se ztratila. A tak byl 14. únor stanoven jako Den svatého Valentina, kdy se vyměňují poselství lásky. Láskyplného Valentýnka Vám přeje Jitka Bártová.