Nacházíte se zde: Úvod Povídání z křišťálové studánky O svátcích Svátek “Letnice”

Svátek “Letnice”

Autor: v Středa 30.04.2008 17:30:59 |

Vítejte všichni v povídání o historii Letnic.

Letnice nám oznamují příchod Ducha svatého a jelikož jsou to svátky pohyblivé, tak v letošním roce je přivítáme ve druhé květnové neděli dne 11. 5. Velikonoční svátky a Letnice mají mnoho společného; oslavují přírodu. Velikonoce jsou svátky jara a znovuvzkříšení Krista a Letnice nám oznamují začátek korunovace a začátek sklizně. Svátek se slaví 50 dní po Velikonocích, tedy 10 dnů po Nanebevzetí Páně. Letnice se slavili už v židovství a právě během tohoto svátku Duch svatý sestoupil na apoštoly, na Ježíšovu matku Marii a na další učedníky. Duch svatý tak posvětil církev jako nový Boží lid a zahájil její misijní šíření. Byl to také den, kdy si Izrael připomínal dar Zákona a smlouvy.

Svatý Augustin řekl: “Hle jak slavnost Velikonoc dochází svého konce bez toho, aby ztratila svoji nádheru. Velikonoce byly začátkem milosti a Letnice jejich korunovací; v den letnic obdrželi židé Zákon psaný Boží rukou a v týž den přišel Duch svatý.”

O svatém Augustinovi (*350) legenda vypráví, že se jednou procházel po mořském břehu a přemýšlel o Nejsvětější Trojici. Tu náhle spatřil malého chlapce, jak se mušlí snaží přelít vodu z moře do důlku v písku. Pousmál se tomu, děcko mu však řeklo: “Spíš já dokážu přelít moře, než ty pochopíš tajemství Nejsvětější Trojice!” Tehdy sv. Augustin pochopil, že se mu v podobě dítěte zjevil sám Ježíš. Stařičký biskup Augustin zemřel 28. srpna 430.

Nejsvětější Trojice obsahuje Boha a jeho bytost obsahuje všechno, jako bílé světlo obsahuje všechny barvy. Svým projevem je však trojí podstaty, jako bílé světlo se rozkládá lomem na tři základní barvy: modrou, žlutou a červenou. Tyto barvy jsou symboly Boha Otce, Boha Syna a Ducha Svatého, tyto paprsky Božského života jsou vyzařovány Sluncem a jsou životadárné.

Pro křesťany jsou Velikonoce svátkem vzkříšení Ježíše Krista a Letnice sesláním Ducha svatého; pro Židy měli spojitost s událostmi z dějin spásy. Liturgická barva má hluboký symbolický význam a na svátek Letnic je –červená, protože červená je barvou ohně a milosti užívanou o svátcích Seslání Ducha svatého a o svátcích mučedníků a svátcích Páně.

  Proroctví pro rok 2008.

Poselství pro všechny lidičky na naší planetě – přichází změna, která nastane korunovačním svátkem Letnic. Tak jako se slavil tento svátek již v židovství, tak i v novém roce dochází k znovuobjevení  Ježíšova židovství, Božího království a příchodu mesiášů. S láskou v srdíčku můžeme očekávat zjevení se Anděla, který nám oznámí příchod apoštolů a dalších nádherných duchovních bytostí; Panny Marie a Jana Křtitele…Už dva tisíce let sledují vývoj a osud našeho světa a my se opět ocitneme tváří v tvář Ježíšovu poselství lásky… Buďte otevření a naslouchejte láskyplným vzkazům z nebes, přijměte léčivou energii, kterou vám posílají do srdíčka a věřte, že Boží království je vám otevřené a Bůh i Andělé jsou s vámi a dají slyšícím brzo odpověď. Jste děti Boží. Buďte plny lásky, otevřete svá srdíčka a žijte v sebeúctě, dávejte lásku živým a opuštěným tvorečkům na naší planetě, mějte úctu k přírodě a věřte, že vše je součástí Stvoření. Žijte v lásce a harmonii.

Přeji vám nádherné a požehnané Letnice.  Jitka Bártová