Nacházíte se zde: Úvod Povídání z křišťálové studánky O svátcích Cyril a Metoděj, věrozvěstové Slovanů

Cyril a Metoděj, věrozvěstové Slovanů

Autor: v Neděle 05.07.2009 05:05:29 |

Protože pátého července máme svátek na počest slovanských věrozvěstů, nahlédneme do biblického příběhu…Za dávných časů se narodili dva bratři. Starší Metoděj se narodil v roce 815 a mladší Konstantin v roce 826. Bratři pocházeli z významné soluňské rodiny a oba se již v mládí rozhodli zasvětit svůj život Bohu. Metoděj zprvu sloužil císaři a pro svou spravedlnost a laskavost si poté získal lásku lidí. A tak opustil život císařského dvora a uchýlil se na horu Olymp, kde vstoupil do kláštera sv. Basila.

Mladší Konstantin jevil nadání pro duchovní vědy a spravoval knihovnu při chrámu Boží Moudrosti. Protože jeho srdce toužilo po samotě a zbožném rozjímání, následoval bratra Metoděje do kláštera na hoře Olymp. Jak vypráví legenda, byli bratři donuceni opustit tiché zdi kláštra sv. Basila.

Přeplavili se přes Černé moře a přistáli na poloostrově Krymu. Dříve, než se vydali na další cestu na Moravu, přeložil Konstantin bohoslužebné knihy do slovanského jazyka. Po třech letech působení na Moravě se bratři vypravili se svými žáky do Říma, kde poté bratři předložili papeži ke schválení bohoslužebné knihy ve slovanském jazyce. A papež přání vyhověl a knihy schválil.

Ale když Konstantin vážně onemocněl, cítil, že se blíží konec jeho života. A tak se uchýlil do kláštera při chrámu sv. Klimenta v Říme, kde přijal řeholní jméno Cyril a roku 869 pokojně zemřel. Metoděj byl papežem vysvěcen na misijního biskupa a na Moravu se mohl vrátit v roce 874. Když papež nařídil, aby Metoděje poslouchali všichni kněží na Moravě, mohl Metoděj vykonávat svůj úřad až do svého skonání roku 885. Tak vypráví legenda a dvou bratřích, kteří zasvětili svůj život Bohu, o Metodějovi a Cyrilovi.