Nacházíte se zde: Úvod Povídání z křišťálové studánky O svátcích Advent a svátky vánoční s narozením Ježíška ***

Advent a svátky vánoční s narozením Ježíška ***

Autor: v Neděle 02.12.2012 08:15:09 |

Vánoční svátky patří k těm nejkrásnějším svátkům, které jsou zakončením roku. Vánocům předchází čtyřtýdenní období, které nazýváme advent. První adventní neděle se nazývá železná a v letošním roce nám začíná dne 2. prosince 2012. Druhá adventní neděle nese název bronzová a začíná dne 9. prosince, třetí poté stříbrná a začíná v neděli, dne 16. prosince a ta čtvrtá nese název zlatá adventní neděle a začíná dne 23. prosince 2012. Po zlaté, adventní neděli přichází v pondělí, dne 24. prosince 2012 Štědrý den a 25. prosince Boží hod. A 26. prosince se slaví svátek sv. Štěpána. Na Boží hod se nám narodil Ježíšek. Štědrý den je požehnaným předvečerem samotné slavnosti narození Páně…A vánoční svátky se slaví až do první neděle dne 6. ledna 2013, jelikož šestého ledna je svátek Tří králů.

                                  Narození Ježíška.

Když se Josef s Marií vydali na cestu do Betléma, kam jako příslušníci Davidova rodu patřili, nosila Maria pod srdíčkem děťátko, které jí zvěstoval Archanděl Gabriel. Ale když přišli do města, nemohli nikde najít nocleh. A tak byli rádi, že  mohli přespat ve chlévě, protože Maria té noci porodila syna – Ježíška, kterého zavinula do plenek a uložila jej do jesliček. Tu k jeslím přistoupil volek s oslíkem, aby malého Ježíška zahřívali svým dechem. Nedaleko Betléma pásli svá stáda pastýři, kteří té noci spatřili na nebi nádhernou hvězdu. S nebeskou září k nim přistoupil Anděl a řekl pastýřům, aby se vydali do Betléma a poklonili se Spasiteli, který se právě narodil. A tak se pastýři urychleně vydali na cestu a každý s sebou vzal dárek. Jeden pastýř ovečku, druhý pastýř čerstvě nadojené mléko, další zase kousek sýra…A cestou všem povídali, co jim Anděl zvěstoval. Zářící hvězdu na nebesích však spatřili i tři mudrcové, kteří se také vydali k Ježíškovi do Betléma, aby vzdali úctu právě narozenému Spasiteli a složili k jeho nohám dary: zlato jako hold královské důstojnosti, kadidlo, jímž uctili jeho božský původ a myrthu jako připomínku proroctví, že Ježíš svým utrpením vykoupí lidstvo. Ano, tři mudrcové z Východu byli sv. tři Králové. A odtud pochází tradice, že vánoční dárky nosí Ježíšek. Tak mějte nejenom okolo sebe, ale hlavně ve svých srdcích hodně úcty, světla a lásky, něhy a harmonie.

Krásné a láskyplné prožití těchto požehnaných svátků vám ve Světle Andělské Lásky přeje vaše Jitka ***