Nacházíte se zde: Úvod Povídání s Anděly Květnové povídání o andělských bytostech světla.

Květnové povídání o andělských bytostech světla.

Autor: v Středa 30.04.2008 17:30:35 |

Milí klienti a čtenáři těchto stránek, vítejte v májovém povídání o láskyplných bytostech světla a lásky, o andělích. Již v měsíci dubnu jsem pro vás připravila milé překvapení v podobě Andělské poradny, kam mi můžete psát svoje dotazy a příběhy. A také jestli vás poradna osloví, pak nahlédněte do andělského okénka a napište o svém setkání s andělskou bytostí. Mám pro vás na začátek roku 2009 další překvapení. Připravuji pro vás semináře “Povídání s Anděli”, kde každý účastník “Andělské školičky” dostane na konci semináře certifikát. Prostory pro “Andělskou školičku” jsou zatím v rekonstrukci. Přesný datum zahájení, termíny semináře a program, přihlášky do semináře uveřejním na stránkách.

Květen je všemi přijímán jako měsíc lásky a s příchodem krásného máje k nám opět přicházejí úžasné bytosti – Andělé. Vnímáte, jak se celým vaším chrámem rozlévá blažený pocit láskyplné pohody? Nádherná levandulová záře proudící z andělských křídel vám přináší mír, vysoké vibrace a odvrácení bolesti. Levandulová se váže k duchu a bílá k pravdě. Andělé k vám přicházejí s poselstvím uvědomění si Božské jiskry, kterou v sobě máte a probuzení vnitřního dítěte.

Chcete odstranit strach a získat do své aury vyšší vibrace ? Tak se pohodlně posaďte s narovnanými zády na židli nebo na zem. Přeneste své vědomí k první čakře a vizualizujte ji jako krásnou bytost červeného světla, která se otáčí po směru hodinových ručiček. Do nádechu vložte jasnou červenou, při výdechu nevizualizujte, ale počkejte, jaká barva se objeví. Opakujte tak dlouho, než budete vidět jasně červenou jak při nádechu, tak při výdechu. A tak to platí pro všechny čakry – viz povídání o léčení – odkaz povídání o významu barev v lidské auře. U každé čakry, která má spojení s určitou barvou si s láskyplným vedením anděla pročištěte svých 7 čaker směrem od zdola nahoru až ke korunní čakře, a s pomocí anděla léčení všechny čakry jako pohárky naplňte světlem a láskou. A nezapomeňte, že vždy musíte andělovi poděkovat za pomoc.

V nabídce Andělský obchůdek – viz odkaz Povídání z křišťálové studánky – jsou pro vás připraveny úžasné karty od Doreen Virtue – Poselství Archandělů, které vás pohladí. Každý den si můžete z andělského balíčku vytáhnout kartu, která bude poselstvím pro daný den. A věřte, že andělé vám jsou vždy nablízku a andělé vám dají odpověď.

Biblický příběh o Marii z města Magdaly

A ještě mám pro vás připravený příběh o Marii Magdaleně. Když Ježíš putoval po Galileji, pozval ho jednoho dne ke stolu neznámý farizej. Sotva usedli, přišla k Ježíšovi krásná žena a smáčela jeho nohy slzami a mazala je drahou mastí. Farizej se velice podivil, že Ježíš dopustí, aby se ho hříšná žena dotýkala, ale Ježíš jen odpověděl, že tato žena mnoho milovala a proto se jí odpouští i mnoho hříchů. Tou ženou byla hříšnice Maria z města Magdaly, bohatá a půvabná dívka, která v mládí propadla hříšnému životu. Když se však setkala s Ježíšem, tu nastala v její duši náhlá změna a veřejně se kála. Dosáhla odpuštění, připojila se ke zbožným ženám a provázela Ježíše na jeho cestách. Stala se jednou z jeho nejhorlivějších žaček a vytrvala při něm až do posledního okamžiku jeho skonání na kříži. Když přišla třetího dne po ukřižování s vonnou mastí ke hrobu a nalezla jej prázdný, tehdy se jí Kristus zjevil, Máří byla první, kdo ho uviděl po jeho zmrtvýchvstání.

Vypráví se, že po Kristově vstoupení na nebesa odešla do cizí země. V době pronásledování křesťanů byla spolu s Lazarem a ještě ostatními vsazena do chatrné loďky a vydána napospas moři. Ale Bůh nedopustil, aby klesla ke dnu a šťastně ji dovedl do přístavu Marseille. Tam se Máří Magdalena uchýlila na pusté místo a žila životem kajícnice po třicet let. Andělé jí denně přinášeli nebeský pokrm, takže nepotřebovala pozemský chléb. Když se přiblížila její poslední hodinka, přenesli ji andělé do chrámu, kde po přijetí svátosti od sv. Maximina odevzdala svou duši Bohu a její tělo bylo pohřbeno v místě nazývaném dnes Vézelay. Tak vypráví legenda o životě Máří Magdaleny.

V červnovém povídání vás čeká biblické vyprávění o Janu Křtiteli.