Nacházíte se zde: Úvod Povídání s Anděly Srpnové povídání o andělských bytostech světla a lásky.

Srpnové povídání o andělských bytostech světla a lásky.

Autor: v Úterý 29.07.2008 12:37:50 |

Milí klienti, čtenáři a příznivci těchto stránek, vítám vás v srpnovém povídání o láskyplných andělích a poslech světla.

A protože máme nádherné léto, všichni můžete vnímat příliv nové, láskyplné energie, kterou andělé šíří kolem nás. Srpen je měsícem bílých a láskyplných Andělů, poslů čistoty, světla, pravdy a spravedlnosti. Nikdy nejste sami a Andělé jsou neustále ve vaší blízkosti a čekají na vaše zavolání, aby vám pomohli. Láskyplně vás pohladí křídlem po tváři a celičké vás zasypou bílými a růžovými květy. Stačí, když začnete na Anděly věřit a sami poznáte, že spojení s láskyplným andělem povznese vaší mysl výše ke světlu a naplní vaší dušičku Boží milostí.

Jména archandělů končí na “el” což znamená Bůh. Archanděl Michael je andělem spravedlnosti a proto drží ve svých rukách váhy, na kterých váží dušičky zemřelých. Říše, v níž se setkáváme s Bohem je říší, v níž dochází k proměně. Starověcí Židé pokládali anděla Michaela za spravedlivého ochránce Izraele.

Prožijte láskyplné léto, radujte se ze života a věřte, že každý se může spojit se svým Andělem světla a lásky.

                    A ještě vás čeká slíbený biblický příběh o Panně Marii – Ježíšovo mamince.

Ve městě Nazaretu žil v lásce Jáchym se svojí manželkou Annou. Jednoho dne se zjevil zářicí anděl a oznámil jim, že Anna porodí dcerušku, která bude nositelkou jména Maria. Marii bylo předurčeno porodit syna Nejvyššího – Ježíše.

Maria žila v chrámě a jak legenda vypráví, o jednom svátku se rozezněl celým chrámem hlas…Ať všichni svobodní muži z Davidova rodu přistoupí k oltáři s ratolestí v ruce, a ten, kterému ratolest rozkvete se stane manželem Marie. Josefovi ratolest nejen vykvetla, ale na jejím vrcholku se usadila bílá holubička Ducha svatého. A tak se stalo a Maria byla zasnoubena Josefovi a vrátila se z chrámu zpět do Nazaretu ke svým rodičům.

Jednoho dne se jí zjevil anděl Gabriel a vysvětlil jí, že z vůle Boží porodí syna a dá mu jméno Ježíš…A to také řekl Josefovi, který si vzal Marii k sobě do domu.

Po ukřižování Ježíše žila Maria osaměle a stále s láskou vzpomínala na svého syna. Uplynulo dvanáct let, když se zjevil před Marií anděl s palmovou ratolestí, aby jí oznámil, že ve třech dnech opustí tento svět. Maria měla jedno velké přání, a to, aby mohla ještě spatřit Jana, kterého přijala za vlastního syna a i ostatní apoštoly. Její přání se vyplnilo a apoštolové byli zázračnou mocí přeneseni před Mariin dům. Poté se nebesa otevřela a a její dušička opustila tělo, aby v lásce vzlétla do synovy náruče. Po třech dnech se zjevil Kristus doprovázený archandělem Michaelem v údolí, zvaném Josafat. Zavolal na maminku jménem a ona pak vyšla z hrobu a na obláčku andělů vzlétla do nebes.

Nejmilovanější panenka Marie představuje všeobjímající lásku a je nebeskou maminkou  nás všech.