Nacházíte se zde: Úvod Povídání s Anděly Stránka 5

Povídání s Anděly

Autor: v Úterý 27.11.2012 20:15:16 |

Andělské rozjímání.

Autor: v Úterý 18.10.2011 16:05:03 |

Ranní mrazíky v podzimním jitru malují krásné obrázky do lidských duší a zima se doslova tetelí radostí, když se choulíme do teplých kabátků. Přesto ve svých srdcích vnímáme velké teplo a světlo, andělskou léčivou energii, která je všelékem na každou bolístku ♥ Vždyť jen na samotných lidičkách zůstává vnitřní hledání pravdy o andělích, je a bude ono prozření, jestli mají víru v anděly, anebo jestli je osloví úplně jiná víra, která zrovinka tak vnese do jejich životů lásku, něhu světlo a pochopení jednoty 🙂

S úsměvem v srdíčku a duchovním zrakem vnímáme andělská křídla, protože andělé mají velká křídla ♥ Jsou božský, plní lásky a pochopení. Také s úsměvem v srdíčku a duchovním zrakem vnímáme světýlka, která k nám přicházejí v podobě andělů, přestože anděly s křídly neuvidíme. Vcelku je to jedno, protože je tady důležitá pomoc, která nám v daný okamžik přichází. Dokonce i vnímáme pohlazení, pošimrání, teplý vánek, otáčení listů a s vědomím příjímáme tato andělská a duchovní sdělení.

Říjen je pro nás a naší planetu velmi náročným obdobím ♥ Zase jen tiše podotknu, že je i velmi poučným, protože vše prochází školou života, což je bezpodmínečný proces Světla nutný pro každé Bytí 🙂 A tento proces nadále pokračuje i v roce 2012, máme tolik práce sami na sobě, vždyť jsme stále lidské bytosti a také máme ještě tolik píle a práce před sebou. Co Vám moji milí mohu říci na závěr? Jděte za hlasem svého srdíčka a jen svým srdcem naslouchejte, co Vám povídá. Vědomě žijte a vnímejte daný okamžik. Mějte v sobě toliko lásky, která když se spojíme, obejme celičkou planetu. Nemějte v sobě zášť a neodsuzujte, však bytosti, na které pohlížíte, jsou ve škole života i Vašimi školiteli ♥

Otevřená srdce Vám s láskou přeje Vaše Jitka Bártová.

Více...

Při povídání s anděly vám dnes povím jeden příběh:o)

Autor: v Pátek 08.04.2011 17:30:52 |

Při povídání s anděly vám dnes povím jeden příběh:o) Je to již dávno, ale zase ne tak daleko, kam nelze dohlédnout, tiše vešel Anděl do malé komůrky, ze které vycházel velký nářek. V malé komůrce ležel zhroucený človíček a stále jen a jen naříkal nad svým poutnickým životem, který se mu zdál tak opuštěný, prázdný, beznadějný, ale také nad svými problémy, kterým nechtěl odhalit závoj, protože se bál podívat životu do tváře, bál se vzdát své pohodlnosti, aby mohl problémy začít řešit. Najednou nářek v okamžiku utichl, když Anděl přistoupil blíže k lůžku. Jen tiše stál a zářivým dotekem andělských křídel ukázal človíčkovi cestu. Jestli se domníváte, že Anděl přišel vyřešit človíčkovo problémy, které si svými kroky bez ponaučení způsobil, pak se ale mýlíte:o)…Jen ta komůrka už nebyla tak malá a tmavá, protože jí prosvítilo andělské světlo, jen ten človíček přestal naříkat, protože se probudil a pochopil, jak má světlo udržovat při životě, aby už nikdy v srdíčku nezhaslo a v komůrce opět nenastala tma:o) A ten závoj utkaný z negativních myšlenek pěkně rozpustil a pustil se opět do práce. A jaké plyne z toho ponaučení?:o)Největším bohatstvím je vědomí lásky, kde je vědomí lásky, tam je i světlo. A toto bohatství je uvnitř každého z nás:o)

S láskou pro vás napsala vaše Jitka Bártová a s láskou vaši Andělé.

Více...

Andělské pohlazení v hloubce moudrosti našich předků.

Autor: v Středa 05.01.2011 23:35:32 |

Moji milí, otevřením roku 2011 se s vámi opět setkávám v odkazu povídání s Anděly:o) A jak vznikly stránky povídání s hvězdami, s anděly a s kartami? Když jsem na jaře roku 2008 oslovila web. umělce a požádala o založení stránek povídání s hvězdami, moji andílkové mi do “ouška laskavě šeptaly”:o) že nadejde čas, ve kterém se s vámi mohu s láskyplným sdílením podělit o projevení úžasného poznání, které dosud zůstávalo zamčené v nebeské knihovně moudrosti našich předků a které mi bylo dovoleno poznat, protože nejenom z postavení planetárního božství je nám v lásce dovoleno věštit, také z obrazců a křišťálové koule je nám jen v lásce dovoleno přijmout příběhy minulosti a zlatou nitkou v přítomnosti společně tvořit na zlatém koberci přenádherný obraz budoucnosti naší matičky Země …

A to jsem ještě tenkrát netušila, jak silně osloví moje srdíčko a probudí naše vědomí také nebeské postavení a stvoření hvězd:o) Andělé mne v pozemském životě doprovázejí od zrození od kolébky a dotekem něžných křídel neustále sdělují svou láskyplnou přítomnost, když je požádám o pomoc.

Vybavuje se mi jedna ze vzpomínek mého dětství, které jsem s onemocněním dlouhodobě prožívala v péči lékařů a neustále jsem si povídala s anděly. Vznášely se v blízkosti mojí postele a konejšily emociální smutek odloučenosti do ústraní. Tímto okamžikem jsem procítěně vnímala sílu veškerého božství proudící v láskyplné a andělské energii a poznala, že tady nejsme vůbec na nic a nikdy sami:o) A proto jak praví moudrost našich předků, jsme v lásce stvořeni a všichni jsme milováni na cestě, kterou si zvolíme a v inkarnaci procházíme do určitého stupně poznání, které vědomě s andělskou hvězdou dokážeme přijmout. A andělé nás svojí láskou neustále obklopují.

Jestli vás moje stránky oslovují, miluji vás a sdílejte se mnou poznání nadále:o) A jestli vás moji milí moje stránky unavují, miluji vás a můžete jít dále, protože vždy jen vaší svobodnou vůlí zůstává, co vše dokážete s andělskou hvězdou přijmout. Děkuji všem. S láskou v povídání s anděly vaše Jitka Bártová.

Více...

Andělské povídání a poslové světla a lásky.

Autor: v Pátek 15.01.2010 17:13:38 |

Příznivci láskyplných bytostí světla, světlonošů a andělů, v křišťálové energii roku 2010 Vás vítám v novém andělském povídání. Mnozí z Vás jste začali velice silně vnímat křišťálové a andělské energie letošního roku. Abyste se snáze vyladili na tyto zázračné energie, je potřeba se spojit se svým strážným andělem a nebeským průvodcem, který Vás láskyplně provede labyrintem života. Představa, že lidičky mají od narození své strážné anděly a také duchovní průvodce, kteří je ochraňují, je stará jako lidstvo samo.

S křišťálovým světlem přišel čas probuzení, kdy začnete ještě intenzívněji vnímat andělské a jasnozřivé energie. Vlastním prožitkem Vám mohu sdělit, že se začnou dít okolo Vás takové změny, které bude potřeba přijímat:o) Andělé, průvodci, přírodní skřítkové, víly a krásné duchovní bytosti jsou nádhernou inspirací k naší proměně, jen stačí se pozastavit, dívat se okolo sebe s otevřeným srdcem a naslouchat s jemnocitem andělskému a duchovnímu sdělení. Ještě více se Vám v průběhu letošního roku bude otevírat studánka intuitivní vnímání. Poté Vám jen mohu doporučit si všechny duchovní zážitky a sdělení přenést na papír. A velice ráda uvítám i Vaše komentáře, které můžete napsat pod tento článek anebo do odkazu Andělská poradna – vaše příběhy

S láskou Vám andělské dny přeje Vaše Jitka Bártová.

Více...

Andělské povídání v dubnu roku 2009.

Autor: v Sobota 04.04.2009 09:55:17 |

Příznivci andílků vítejte opět na těchto stránečkách:o) Vracíme se k povídání o andělských bytostech světla a lásky, o poslech pomoci a světla, které k nám z Boží vůle přicházejí. O pomoc vždy bohyně a andílky žádejte z lásky. V duchu se na ně napojujte, požádejte o pomoc a poděkujte. Přítomnost andělů můžete vnímat jako závan jemného vánku, tepla…Dokonce mnozí intuitivní lidé vnímají příchod anděla jemným šimráním po líčku…Myslíte, že toto zní až neuvěřitelně, pohádkově?:o) Ale ne, skutečně andělé přicházejí a dotykem křídel nám sdělují svou přítomnost. Jemným dotykem perutí nás pohladí po tváři a zahalí nás do obláčku něžné a láskyplné energie křídel. Malým dětem se často zjevují i jejich andělé strážní. Třetí oko moudrosti mají otevřené a také vás často vnímají v úplně jiné podobě, než se vidíte vy. V minulých životech byla vaše Duše v jiném obalu (chrámu) ať medvěda, orla nebo jiného zvířete… Ať už poutníka, mnicha, vladaře, elfa nebo kouzelníka…Není důležité v jakém těle jste přebývali, ale je důležité, jak žijete tady a teď. V barvě vaší aury, v informativním poli je vepsán i váš příběh. A tak andělé jsou stále s vámi…

Přemýšlíte o andělském vyprávění? Láká vás andělské učení? Není potřeba veškeré andělské povídání přenést pouze do stráneček, ale můžete se svobodně rozhodnout a s láskou se v Andělské škole zapojit do seminářů andělského učení. Žijte v lásce a vzájemné úctě a v láskyplné andělské energii buďte šťastni. Jitka Bártová.

Více...