Nacházíte se zde: Úvod Povídání s Anděly Červnové povídání o Andělských bytostech světla.

Červnové povídání o Andělských bytostech světla.

Autor: v Neděle 01.06.2008 00:10:40 |

Vítejte v červnovém povídání o andělích – bytostech světla a lásky. Mnoho klientů, kteří přicházejí do mé astrologické poradny se mne ptá, jak je to vlastně s naším “znovuzrozením”? A tak si  budeme v dnešním povídání vyprávět o reinkarnaci, protože je to proces, při kterém přechází duše z nebeského světa do pozemského světa, aby se zde reinkarnovala a nasbírala opět nové zkušenosti. Vlastně ona si už každá dušička s sebou nese v podvědomí mnoho zkušeností z minulých životů.

Ale někteří z vás se obávají nedostatku v pozemském světě a zakládají lidské hodnoty pouze na materiálním růstu; přitom si ani neuvědomují, že všichni jsme součástí Boha a že není jen pozemský domov, ale že nebeský domov je naším domovem. Jen v okamžiku, kdy se osvobodíte od závislosti na hmotě a zamíříte vědomí k universální – všeobjímající lásce, svou víru a myšlenky obrátíte ke Stvořiteli, pak s úžasem zjistíte, že jste naprosto svobodní. Zaplaví vás tisíce zářicích hvězdiček a pokud je budete živit láskou, hvězdičky budou ve vás svítit a svítit… Čím dál jasněji a vaše vnitřní světlo poroste v nádherné lásce výš a výš… Jen nikdy nezapomínejte, že boží světlo hoří ve vás teď a navěky. Budete prožívat silné emoce, vaše srdce se rozhoří láskou; s vírou v Boha a božskými pocity budete vnímat andělské bytosti, které k vám začnou přicházet. Andělé jsou stále s vámi, jen je potřeba, abyste si uvědomili jejich existenci. Neobávejte se a s láskou se na anděly obracejte.

Vidíte, cítíte a prožíváte, jak vám vděčnost tryská ze srdce? Jak je vše najednou jiné? Andělé jsou všude okolo vás, jemnými doteky křídel vám oznamují svou přítomnost, zahalují vás láskyplnou energií, kterou vám darem přinášejí… Růžovou jako poupátko růže – lásku; křišťálovou jako andělskou melodii vycházející z vodopádu –pravdu; a smetanově bílou s oranžovou krajkou – probuzení; to vše vám přináší pozitivní naplnění do srdcí, to vše vám také přináší tvořivou energii a lásku ke všem živým tvorečkům na naší planetě. Přijímejte a s láskou poděkujte Stvořiteli. Jste děti Boží. Andělé vás ochraňují.

Každá duše má šanci změnit své lpění na starých zvycích, nežijte v přeludu – nežijte už v pasti, ale začněte už vidět božské světlo. A toužíte-li po okamžité změně, můžete začít se změnou teď, nyní už záleží na přání vašich srdcí. Radujte se ze života.

                                                              Biblický příběh o Janu Křtiteli.

Milí klienti a čtenáři, jako v každém povídání, tak i v dnešním si budeme vyprávět biblický příběh a dnes mám pro vás připraveno vyprávění o Janu Křtiteli. Za dávných časů, za panování krále Heroda žil v judských horách zbožný kněz jménem Zachariáš se svou ženou Alžbětou, která pocházela z rodu Davidova. Žili spolu v lásce, ale neměli děti a to oba trápilo. Jednoho dne se ale zjevil Zachariášovi anděl a řekl mu: “Tvé modlitby byly vyslyšeny a Alžběta počne a porodí syna, který ponese jméno Jan. Je to vůle Boží a až do narození Jana budeš němý.”

A tak se také stalo, Alžběta porodila syna; dala mu jméno Jan a Zachariášovi se vrátila řeč a synovi předpověděl, že se stane prorokem. Když Jan dospěl, odebral se na poušť, aby se tam připravoval k službě Bohu. Jan snášel život o samotě velice dobře a když se přiblížila Janova doba, Bůh ho povolal, aby chodil po judské zemi a kázal lidem o blížícím se příchodu Spasitele. Jan byl pravdomluvný a jeho charisma vyzařovalo oduševnělé, starodávné kouzlo, připomínající biblického proroka. Všichni, kteří ho následovali, křtil vodou z řeky Jordánu na znamení očištění duše. Když se i Ježíš Kristus přidal k zástupům proudícím za Janem a dal se od něho také pokřtít, Jan povstal, aby ho představil lidu jako syna Božího a vyzval své učedníky, aby Ježíše následovali.

O Janově působení se doslechl sám král Herodes, který se rozhodl, že si kazatele poslechne. Ale Jan se k němu obrátil s přísnými slovy a káral ho za to, že žije se ženou svého bratra – Herodiadou. Rozlobený Herodes dal Jana uvrhnout do vězení, ale bál se mu ublížit. Ale byla to Herodiana, která nenáviděla Jana a zosnovala lest; věděla, že král miluje tanec a proto přivedla svou krásnou dceru Salome, aby králi tančila. Okouzlený a omámený Herodes slíbil Salome za tanec vše, co jen si bude přát. A tak Salome dle Herodianina návodu žádala hlavu Jana Křtitele. Králi, jenž byl vázán slibem, nezbylo nic jiného, než jejímu přání vyhovět a nechat Jana Křtitele sťat mečem. Tak vypráví legenda o životě Jana Křtitele.

V červencovém povídání si budeme vyprávět biblický příběh o životě věrozvěstů svatého Cyrila a Metoděje.

                                                                                                                                          Jitka Bártová