Nacházíte se zde: Úvod Povídání s Anděly Červencové povídání o Andělských bytostech světla.

Červencové povídání o Andělských bytostech světla.

Autor: v Pondělí 30.06.2008 23:10:32 |

Milí klienti a čtenáři těchto stránek, vítejte v červencovém povídání o láskyplných bytostech světla. Vítejte v povídání o andělích.  V letním povídání si budeme vyprávět o nebeské pomoci a Božském světlu, které nad vámi překrásně září. Protože jen ten, kdo vyzařuje nebeské světlo, ten vidí skutečné já. Nad vaší každodenní poutí pozemským životem mohou vládnout nebeské síly. Duchovní rozvoj každého z vás vede přes meditace, protože při meditování se můžete spojit s Božským světlem. S každým nádechem se můžete spojit s láskyplnou pomocí Nebes a s každým výdechem se může ve vás rozlévat pocit láskyplné energie a bezpečí. A věřte, že Bůh a andělé vám odpoví na vaše dotazy. Archanděl Uriel přináší světlo Boha a je archandělem proměny a osvícený. Čím hlubší je toto poznání, tím blíže jste lidičky na cestě pozemským životem k nebeskému domovu. Vaši nebeští průvodci vám pomáhají.

Při meditaci se pohodlně posaďte, zavřete oči a zaměřte svou pozornost na dýchání. Při každém nádechu se spojte s láskyplným světlem Nebes, poproste si anděle o pomoc a vdechujte budoucnost a vše, co ještě toužíte poznat a co si přejete vytvořit. Při každém výdechu vydechujte minulost se všemi omezeními, která v sobě nosíte a která vás trápí. Vydechujte negativní myšlenky. Pokračujte v nádechu a výdechu tak dlouho, až vaše minulost a vaše obavy se rozplynou. Zůstane před vámi jen budoucnost. Nebesa vám pomáhají, neopomeňte poděkovat a pomalu otevřete oči. Okolo vás září bílé světýlko, vaše meridiány jsou naplněny léčivou a láskyplnou energií. Ještě tiše seďte a nechte se unášet andělsky líbeznou melodií. Poté nezapomeňte vypít sklenici vody…A ještě vás čeká slíbený biblický příběh o Cyrilovi a Metodějovi, který také do červencového povídání patří.

  Cyril a Metoděj, věrozvěstové Slovanů

Za dávných časů se narodili dva bratři. Starší Metoděj se narodil v roce 815 a mladší Konstantin v roce 826. Bratři pocházeli z významné soluňské rodiny a oba se již v mládí rozhodli zasvětit svůj život Bohu. Metoděj zprvu sloužil císaři a pro svou spravedlnost a laskavost si poté získal lásku lidí. A tak opustil život císařského dvora a uchýlil se na horu Olymp, kde vstoupil do kláštera sv. Basila.

Mladší Konstantin jevil nadání pro duchovní vědy a spravoval knihovnu při chrámu Boží Moudrosti. Protože jeho srdce toužilo po samotě a zbožném rozjímání, následoval bratra Metoděje do kláštera na hoře Olymp. Jak vypráví legenda, byli bratři donuceni opustit tiché zdi kláštra sv. Basila.

Přeplavili se přes Černé moře a přistáli na poloostrově Krymu. Dříve, než se vydali na další cestu na Moravu, přeložil Konstantin bohoslužebné knihy do slovanského jazyka. Po třech letech působení na Moravě se bratři vypravili se svými žáky do Říma, kde poté bratři předložili papeži ke schválení bohoslužebné knihy ve slovanském jazyce. A papež přání vyhověl a knihy schválil.

Ale když Konstantin vážně onemocněl, cítil, že se blíží konec jeho života. A tak se uchýlil do kláštera při chrámu sv. Klimenta v Říme, kde přijal řeholní jméno Cyril a roku 869 pokojně zemřel. Metoděj byl papežem vysvěcen na misijního biskupa a na Moravu se mohl vrátit v roce 874. Když papež nařídil, aby Metoděje poslouchali všichni kněží na Moravě, mohl Metoděj vykonávat svůj úřad až do svého skonání roku 885. Tak vypráví legenda a dvou bratřích, kteří zasvětili svůj život Bohu, o Metodějovi a Cyrilovi.

 V srpnovém povídání vás čeká biblický příběh a Ježíšovo matce, o Marii.  Vaše Jitka Bártová